På svenska

För hyresgästen och hyresvärden

Söker du en hyresbostad? När du hittar en lämplig hyresbostad från vårt utbud, fyll i ansökan för hyresbostaden. Du kan även kontakta oss om du inte ännu har hittat en lämplig hyresbostad, då är du bland de första som får information om bostäder som är på kommande för uthyrning. Vi kontaktar dej när en bostad som motsvarar dina kriterier blir ledig. Bekanta dej med vårt utbud och kom överens om en visning.

 

Val av hyresgäst

Vi intervjuar alla intressenter personligen, kontrollerar bakgrund och kredituppgifter. Som hyresgäst är det din plikt att alltid i förväg bekanta dig hyresbostaden och göra en ansökan om hyresbostaden antingen skriftligt då vi träffas eller via internetblanketten.

Vi presenterar alla sökanden för hyresvärden, som gör beslutet i sista hand. Då valet är gjort kommer vi överens om undertecknande av hyreskontraktet och ger mera information om praktiska arrangemang och hyresgarantin. Hyresgästen får nycklarna då hyreskontraktet är undertecknat och hyresgästen skött överenskomna plikter och bostaden är helt ledig.

 

Hyresgaranti

Hyresvärden kräver i allmänhet ett hyresförbehåll som garanti för betalning av hyran. Hyresförbehållet är 1-3 månaders hyra eller enligt överenskommelse. Förbehållet betalas vanligtvis in på banken och pantas för hyresvärden. Man kan också ge en personlig borgen för hyresbetalningen. Som borgenärer kan vara t.ex. hyresgästens arbetsgivare eller föräldrar.

 

Uppdrag för att hyra lägenhet

Om du vill, kan du ge oss i uppdrag att hitta en lämplig hyresbostad. Uppdraget görs alltid skriftligt. Då en passlig lägenhet hittats har du frihet att välja om du är intresserad att hyra bostaden eller inte. Om uppdraget leder till hyreskontrakt betalar du som uppdragsgivare endast förmedlingsavgiften.

 

Söker du möblerad bostad?

Börja med att anmäla dig som sökande av bostad eller affärsutrymme eller kontakta oss. Om du redan hittat en lämplig bostad / affärslokal på våra hemsidor kan du direkt fylla i ansökningsblanketten och där berätta vilket objekt som intresserar dej.

 

Söker du hyresbostad?

Söker du en hyresbostad? När du hittar en lämplig hyresbostad från vårt utbud, fyll i ansökan för hyresbostad. Du kan även kontakta oss om du inte ännu har hittat en lämplig hyresbostad, då är du bland de första som får information om bostäder som är på kommande för uthyrning. Vi kontaktar dej när en bostad som motsvarar dina kriterier finns till förfogande. Bekanta dej med vårt utbud och kom överens om en visning.

 

För hyresvärdar

Då du planerar att hyra ut en lägenhet rekommenderas det att man använder pålitliga kanaler. Pålitliga hyresgäster, som bor städigt, utan att skada bostaden och betalar hyran i tid, är alla hyresvärdars mål. Vi sköter om att du får pålitliga hyresgäster och genomgående hyrestjänster från början till slut.

Att hitta den rätta hyresgästen kan ibland vara arbetsdrygt. Att annonsera och hitta de rätta kontakterna kräver tid, pengar, egen arbetsinsats, visningar av bostaden och att svara på förfrågningar. Tänk om du lät ett proffs sköta om allt detta? Hyresvärdar kontrollerar sällan hyresgästernas bakgrund och då kan problem uppstå. Ibland kan det vara svårt för uthyraren att veta den rätta hyresnivån för bostaden och ofta kan justa hyrans storlek inverka på hurudana hyresgäster som är intresserade av bostaden.

 

Tjänster för hyresvärdar

Söker du en lämplig hyresgäst till din bostad eller affärsutrymme? Då kan du göra ett uppdragskontrakt med oss, då söker vi fram den rätta hyresgästen i Borgå med omnejd. Vi har fokuserat på att betjäna hyresvärdar sedan 1994 och skräddarsyr alltid våra tjänster enligt hyresvärdens önskemål.

Uthyrningen av din bostad sköts från början till slut. Ett kontrakt för hyresförmedling börjar alltid med att bostaden värderas för att fastslå den rätta hyresnivån. Kontraktet görs alltid skriftligt. I kontraktet ingår marknadsföring och visning av bostaden, bakgrundskontroll av de sökande, kontroll av kredituppgifter och intervju med de sökande.

Då vi nått en överenskommelse om den blivande hyresgästen gör vi ett hyreskontrakt, sköter övriga dokument, hyresgarantier samt överlämnande och emottagande av nycklar till den nya hyresgästen.

Visste du att förmedlingsersättningen är helt avdragsbar i beskattningen av hyresinkomster?

 

Vårt tjänstepaket kan innehålla t.ex.

  • Uppskattning av lägenhetens hyresnivå
  • Marknadsföring; Internetreklamer och tidningsannonser
  • Visning av bostaden för intresserade
  • Kontroll av hyresgästernas bakgrund, kredituppgifter och andra hyresgarantiärenden
  • Val av hyresgäst tillsammans med hyresvärden

 

Utarbetning av hyreskontrakt

Under kontrakttiden sköter vi bl.a. eventuella förhöjningar av hyran, andra förändringar i hyreskontraktet, inspektioner av bostaden samt uppsägningar. Vid behov sköter vi även avslutande av hyreskontrakt samt vräkningar.

Hyresvärden har alltid rätt att förkasta eller godkänna föreslagna hyresgäster. Vi svarar gärna på frågor du kan ha angående uthyrning av din bostad.

 

Tag kontakt

Telefonnummer:
+358 400 718 590

 

Kontor

Besöksadress:
Mannerheimgatan 17
06100 Borgå
Östra Nyland, Finland

Postadress:
Brunnsgatan 31
06100 Borgå
Östra Nyland, Finland

E-post:
info (a) povuko.fi